Geschiedenis Speeltuin ELBA

Historie Speeltuin Elba


Het allereerste begin: De Opening van speeltuin Elba in 1949.


Donderdagavond 14 juli 1949 om 18.30 uur verzamelden 300 á 400 kinderen zich, voor de feestelijke wandeling naar de Schalkburgergracht, waar om 19.15 uur de Speeltuin Elba door Burgemeester Cremers werd geopend. Onderweg hadden de mensen ramen en gordijnen gesloten en de vlag halfstok ten teken van rouw. Want de parochianen, onder leiding van de Heer Cobelens, waren tegen verandering van het plantsoen in een speeltuin. In de speech van de Burgemeester stond het volgende:

"Laat het bestuur bewijzen dat de speeltuin die onder de waardige patronage van de H.H. Elisabeth en Barbara staat (vandaar de afkorting ELBA), géén last voor de buurt zal zijn. Mogen de ramen en gordijnen wagenwijd openstaan om de blijde jeugdkreten van de jeugd binnen te laten. Hierna volgden een enthousiast applaus van de buurtbewoners, gasten en kinderen.